Μοῦσα (mousa)
nom féminin singulier
vocatif de Μοῦσα (mousa) : Muse 
Dictionnaire grec Bailly : μοῦσα, ης (ἡ)
I. muse
II. (p. ext.)
1 science, art
2 chant
3 parole persuasive

[p. *μόντσα < *μοντjα, de la R. Μαν ou Μεν, penser ; cf. lat. musa]